کسب وکار کوچک

کسب وکار کوچک

کسب وکار کوچک
در شزایط امروزه در کسب وکار وشرایط اقتصادی جامعه می توان به راهکارهای مختلفی دست پیدا کرد وبا خلاقیت ونو آوری وکارآفرینی
به کسب وکارهای جدید دست یافت.

در دنیای امروز نیروی انسانی یک منبع مهم ونامحدود در هر جامعه به شمار میرود. در این میان افرادی هستند که با کارآفرینی نقش عمده ای
در اقتصاد جامعه ایفا می کنند.

ما به عنوان یک کار آفرین می توانیم در جامعه نقش داشته باشیم وبا سرمایه ی نه چندان زیاد کسب وکار کوچک ایجاد کنیم
آمارها نشان می دهد به هر کسب و شرکتی با کمتر 500 پرسنل، کسب وکار کوچک می گویند. در بسیاری از کشورها ،
کسب وکار کوچک میزان قابل توجهی از کسب وکارها را به خود اختصاص داده است.کسب وکار کوچک

برای اینکه بتوانیم یک کسب وکار ایجاد کنیم باید به نکاتی توجه کنیم.

ابتدا باید بتوانیم خود را مورد ارزیابی قرازدهیم آیا ما ایده های کافی واطلاعات کافی برای ایجاد کسب وکار راداریم؟
آیا توانسته این اهداف خودرادر کسب وکار به خوبی بررسی کنیم؟

وبعد درمورد میزان سرمایه ی مورد نیاز خود برنامه ریزی کنیم واین احتمال را در نظر بگیریم
که مانیاز به حامی ویا حامیانی در این زمینه داریم.

حمایت کنندگان مالی وبانکها وسرمایه داران دیگر که باید بتوانین اعتماد آنها را به دست بیاوریم.
و در انها این باور را که در راه درست ومنطقی سرمایه گذاری می کنند را ایجاد کنیم.

ابعاد مهم در طرح وایجاد کسب وکار

ماباید در ابتدا اهداف کلی خود را مشخص کنیم وبتوانیم توصیفی مناسب کامل از کسب وکار خود داشته باشیم.
ماباید بتوانیم بازارهای هدف خود را تحلیل وبررسی کامل کنین وتمام جنبه ها ی آن را در نظر بگیریم.
واز نظر نیاز وسرمایه مالی به تحلیل درست وکاملی برسیم ودرآخر بتوانیم برای کسب وکار خود روشی درست درپیش یگیریم.

کار آفرین با مشخص کردن هدف طرح می تواند جوانب وپیشرفت کارش را مشخص کند وبررسی های لازم راانجام دهد.
می تواند با مشخص کردن هدف به یک چهار چوب منطقی وحساب شده برای خود به وجود بیاورد تا به وسیله ی آن جنبه های
ترقی وپیشرفت در سال های آینده را پیش بینی کند.

برای مذاکره با سهام داران و بانکها وسرمایه گذاران از هدف خود صحبت کند .

کسب وکار کوچک
وهمچنین استفاده از نبوغ ونوآوری یک اصل مهم به شمار میآید در بیشتر مواقع اکثریت نوآوریها ی موفق نتیجه ی جستجوی هوشمندانه
در فرصت های نوآوری است. که در موقعیت های خاصی می تواند بدست بیاید. اگر بخواهیم به چتد نمونه از این موقعیت ها
اشاره کنیم می توانیم به رویدادهای غیر منتظره وتغییرات صنعت وبازار ونیاز های فرآیندی اشاره کنیم.
موفقیت ها وشکست های غیر منتظره از موارد مهم در به وجود آمدن فرصت های نو آوری می باشند.

اهمیت ایجاد طرح مناسب

ایجاد یک طرح رضایت بخش ومناسب برای کسب وکار بسیار ضروری می باشد ایجاد یک برنامه ریزی مناسب باعث می شود
مدیران وکار آفرینان آنچه را می خواهند کاملا درک کنند وراههای چگونگی دست یافتن به آنرا بیابند.

برای بیشتر کارآفرینان طرح کسب وکار به اندازهی طرح نهایی مفید و ارزشمند است.

بنابراین باید به طور دقیق به طرح ریزی فکر کنید وانرا بررسی کنید تا به فواید وسود ان دست پیدا کنید.
وقتی طرح یک کسب وکار آماده می شود
مدیران وکارآفرینان کسب وکار را به خوبی می شناسند واز طرح مورد نظر برای پیشرفت ومدیریت بازارها استفاده می کنند.
کسب وکار خانگی
در دنیای امروز کسب وکار خانگی از بخش های مهم وضروری در کسب وکار به شمار میرود. کار خانگی باعث ایجاد شغل،
نوآوری وایجاد خلاقیت در محصول و وخدمات وتنوع در اجتماع واقتصاد شده است.

کسب وکار خانگی می تواند…

باید بدانیم که کسب وکار خانگی می تواند نقطه ی شروع برای ایجاد کار شخصی وکوچک می باشد.
در نگاه کلی به کسب وکار خانگی باید گفت که کسب وکار خانگی پدیده ی جدیدی نیست واز رمان های گذشته وجود داشته است

ودرپی تغییرات درفعالیت های اقتصادی واجتماعی امروزه مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. کسب وکار خانگی می تواند به بهبود کیفیت زندگی کمک کند
و با توسعه ی فن آوری، امروزه می توان با استفاده از وسایل ارتباطی ورایانه محیط خانه محلی مناسب برای کسب وکار شده است.

انواع کسب وکار اینترنتی هم متواند به نوعی کسب وکارکوچک ایجادکند.

برای مطالعه بیشتر  مقاله کسب و کار بدون سرمایه را مطالعه کنید .

کسب وکارهای اینترنتی بسیار متنوع هستند و می توان ان را در گروههای زیر جای داد.

  • خرید. فروش کالاهای مختلف
  • تبلیغات ازطریق اینترنت
  • انجام دادن خدمات مربوط به ایمیل
  • ارائه دادن خدماتی که در آن تخصص دارید
  • ایجاد کانال های آموزشی
  • تهیه ی نرم ابزارهای مختلف و…

در اجتماعات کوچکتر مانند روستاها نیز ایجاد کسب وکار کوچک باعث ایجاد توسعه وکارآفرینی در ان می شود.
کارآفرینی وایجاد کسب وکار ار نقطه نظر همه راهی برای کیفیت بهبود زندگی ودرامد خویش می دانند.

کسب وکار و کار آفرینی در روستاها

کسب وکار وکار آفرینی در روستاها در زمینه هایی مانند کشاورزی،آهنگری، گردشگری، ریسندگی، اراضی جنگلی وساختمان سازی
و..می تواند انجام شود از نیروی موجوددر روستا

مهارت های موجود در روستا استفاده کرد که همگی با شرایط کار آفرینی در روستاها متناسب میباشد
وباعث ترقی وپیشرفت زندگی ودرامد برای جامعه ی روستایی می شود.

کسب وکار خانوادگی در ایجاد کسب وکار کوچک
در این نوع کسب و کار صاحبان کار باهم خویشاوند هستند ودر این کسب وکار افراد یک فامیل اقدام به ایجاد کسب وکار می کنند.
به طور کلی میتوان در تعریف این نوع کسب وکار گفت: شرکت ها وکارهایی که به وسیله ی تعاملات خانوادگی
وارتباط خانوادگی ایجاد می شود وافراد خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد.

ودر تعریف جزئی از ان می توان گفت: کسب وکارهایی که به افراد یک خانواده مربوط می شود وتوسط افراد خانواده اداره می شود.

امتیاز خود را ثبت کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *