برندینگ وبرند سازی

برندینگ وبرند سازی

برندینگ وبرند سازی

برندینگ و برندسازی چیست؟

برندسازی، شامل یک نشانه ونام مخصوص ومتمایز کننده، در شناخت یک محصول یا شرکت است که انرا از دیگر موارد جدا می کند
ومی تواند به مخاطب در شناسایی آن شرکت کمک کند.

در حال حاضر برند ها نقش مهمی در بین مخاطبان دارند ومخاطبان محصولات یک برند را که هر کدام بخشی از یک برند می توانند باشند
خریداری می کنند. با ایجاد برند، برای محصول خود یک هویت ایجاد می کنیم در واقع ما با ایجاد برند یک جایگاه مشخص
در ذهن مخاطبان خود داشته باشیم ومحصولات وخدمات خود را از دیگر موارد مشابه جدا سازی کنیم.

ما با برندسازی، به مخاطبان خود در شناسایی آسان محصولات خود کمک می کنیم واز طریق ایجاد وشکل دادن برند در ذهن مشتری نسبت به شرکت وخدمات آن معنی وجایگاه می دهیم.

فواید برندینگ

برندسازی می تواند در جذب مخاطبان ومشتریان جدید بسیار موفق باشد واعتماد مشتری رابیش
ازبیش نسبت به شرکت ومحصولات آن به وجود آورد وخرید مشتریان را بیشتر کند.

برندینگ وبرند سازی
برندسازی می تواند برای کارکنان یک شرکت تاثیر گذار باشد وقتی برندی شناخته شده ومطرح باشد افرادی که در آن شرکت کار می کنند
طبیعتا روحیه ی بهتری برای خدمت رسانی دارند وبازدهی شرکت بیشتر می شود.

مادر اینجا به تفاوت میان برندینگ وبرند سازی می پردازیم.
برندسازی در واقع به معنی کارها واقداماتی است که یک سازمان انجام می دهد تا برندی خلق شود.
برند سازی در واقع ابعاد مختلف ایجاد هویت تجاری وفردی است.برند ساز علاوه بر تاثیر بر افزایش آگاهی از برند
در نزد مشتریان موجب هویت وارزش برند نیز می باشد.

انواع مختلف برند عبارتنداز : برند خدمات، برند خرده فردشی وبرند محصول

برند سازی به معنای گسترش ارزش برند با استفاده از کمپین تبلیغاتی واستراتژی ترویجی است.
پنج گام اساسی در برند سازی وجود دارد که شامل: تعریف برند، برند در واقع به تجربه ای گفته می شود
که خریدار ومخاطبان سبکه ی اجتماعی وبازدید کنندگان با کسب وکار شما در ارتباط است. برندینگ به چه معنا است؟
به کار گیری وگسترش وبررسی یک خصوصیت خاص یا مجموعه ای از آن ، گفته می شود. وبه دو دسته برندینگ و برندسازی جدید وبرندینگ قدیم تقسیم بندی می شود.

پنج گام اساسی برندینگ و برندسازیبرندینگ وبرند سازی

پنج گام اساسی در برندینگ عبارتند از: تمرکز بریک ارزش خاص، تعیین نام مناسب برای انتقال دادن پیام برند،
به وجود آوردن رابطه ی پایدار میان برند ومشتری و تحقیقات بازار یابی مناسب .

عناصر برندینگ و برندسازی

عناصر برندینگ شامل: صفات برند، تداعیات برند، هویت برند، تصویر برند، صدای برند، شخصیت برند،
جایگاه برند، یادآوری برند، آگاهی از برند، ارزش برند، شناخت برند، فرهنگ برند، پیام برند، سفیر برند،
شکاف یا لغزش برند، داستان برند، نقاط تماس برند ومشتری می باشد.

مولفه های مهم در برندینگ و برندسازی

قبل از هر گونه سرمایه گذاری دربرندینگ و برندسازی از عوامل مهم و موثر در برند وبرندینگ آگاه باشیم.
عوامل موثر در برندینگ وموفقیت در آن می تواند چندین عامل باشد. از جمله هدف ونیت شرکت:
در برندینگ و برندسازی معمولا هدف برند ها موفق شدن در کسب وکار وکسب درآمد می باشد که نیرویی که
در برندینگ وجود دارد باعث رسیدن به هدف می شود.

توانمند سازی وکمک گرفتن از کارکنان که می توانند نقش مهمی در برندینگ داشته باشند ونباید نقش انها
را در ترقی وپیشرفت برندینگ نادیده گرفت.

همچنین باید در نژر داست که مشتریان در تصمیم گیری عواطف واحساسات را نیز در نظر می گیرند
واگر ما بتوانیم ارتباط موثر وعمیق عاطفی با مشتری داشته باشیم می توانیم روابط پایدار تری در تعتملان با مشتریان داشته باشیم.

توصیه هایی در مورد برندسازی

قرار دادن یکپارچگی در برندینگ و برندسازی
یک پارچه بودن برند اهمیت زیادی دارد اگر برندی یک پارچه نباشد باعث ضعیف شدن آن برند می شود.
ولی اگر ما بتوانیم برند خود را در تمامی رسانه در اولویت قرار دهیم مخاطبان ومشتریان به راحتی با آن ارتباط بر قرار می کنند
وکم کم مسبن به دیگر برند ها پیشی می گیرد.

با برند به کسب و کار خود شخصیت دهید.

یک برند خوب وموفق برندی است که اصالت ، شخصیت وتجربه داشته باشد و وقتی به برند خود اصالت می دهید
که هویت داشته باشد. ما باید بدانیم که توانسته ایم که با برند خود محصولات خود را به خوبی معرفی کنیم ودر ذهن مشتری
جایگاه مناسب داشته باشیم وبرند ما توانسته است که محصولات وخدمات ما را به خوبی معرفی کرده واطلاعات مربوط
به آن در اختیار مشتری قرار گرفته است یا نه؟

ما می توانیم با بررسب دیگر برند ها، نسبت به جایگاه برند خود در بین مخاطبان آگاهی داشته باشیم واز آنها در جهت ترقی الهام بگیریم.

انواع برندینگ وبرندسازی

برندینگ  اسمی: در این برندینگ، شرکت با تکیه بر قدرت نام خود برای ترقی وفروش محصولات خود پیش میرود استفاده
از شعار یا رنگ های خاص مربوط به برند و .. می تواند تاثیر زیادی بر برندینگ و برندسازی داشته باشد.

برندینگ نگرشی: در برندینگ نگرشی ،خود محصول در تجربه وماهیتی که به وجود می آورد محو شده
وآن تجربه باعث ماندگاری برندینگ می شود.

برندینگ منفرد نیز به برندینگی گفته می شود که محصول تولید شده
مجزا وجدا از شرکت اصلی می باشد وبرند مخصوص خود را دارند.

برندینگ فروشگاهی برندهایی هستند که عرضه ی محصولات در آن ها مخصوص سوپر مارکت های خاص آن می باشد
مثل لبنیات های خانگی که می توانند با محصولات بهتر وبا کیفیت تر با دیگر تولید کنندگان رقابت داشته باشند.

اهمیت لوگو در برندسازی

لوگوی برند به عنوان یک عنصر هویت بصری در برند به شکل تصویر ویا نوشته ویا ترکیبی از هر دو طراحی می شود
و طراحی آن بسیار حساس ودشوار است وباید نکاتی در آن رعایت شود .

ازجمله اینکه لوگوی طراحی شده متناسب با محصول وکالا باشد و طوری طراحی شود که از دیگر
برندها متمایز باشد وطراحی ساده ودرعین حال ماندگار داشته باشد ود ذهن مخاطب باقی بماند.

writer: ov team

مقالات اموزشی
H Mira

ایمیل مارکتینگ، آموزش ساخت کمپین ایمیل

ایمیل مارکتینگ، اهمیت، آموزش ساخت کمپین و نکاتی که باید به آن دقت نمود. ایمیل مارکتینگ یک بازاریاب موفق همیشه کمپین های بازاریابی ایمیلی را در سرویس گیرنده ایمیل آزمایش می کند! در هر

Read More »
مقالات اموزشی
H Mira

بازاریاب اینترنتی چیست؟؟

.بازاریاب اینترنتی چیست؟؟ نوشته میرا   بازاریاب اینترنتی-وب استفاده از اینترنت هر روز در سراسر جهان در حال افزایش است. در حقیقت ، در سال 2021 بیش از 4.8 میلیارد نفر در سراسر جهان

Read More »
الگوریتم میرا
مقالات اموزشی
H Mira

الگوریتم میرا

الگوریتم به شیوه ی میرا دقیقا مجموغه ای از روش های با ثباتی است که سبب افزایش فروش میشود. همانطور که الگوریتم در ریاضی به معنای مجموعه ی متناهی از دستورالعمل هایی است که

Read More »

دیدگاهتان را بنویسید: