نسخه ی اصلی از شما و برای شما

پس از یک دوره کار به صورت انفرادی در عرصه تجارت و برند سازی ، تحقیقات به عمل آورده شده در موضوع برندینگ و تبلیغات و البته نیاز جامعه بر این مهم ، با دانش نسبی ولی با توان حداکثری خود تصمیم گرفتم برای بدست آوردن موفقیت دیگر و اینبار برای شما در عرصه تبلیغات و برندینگ نسخه اصلی را عرضه نمایم .
مجموعه ی نسخه اصلی شامل ترکیب دو بخش اصلی که هم به صورت منفردا و هم به صورت متفقا در کنار هم است .

۱)کانون تبلیغات و برندینگ

در هر دو مجموعه ما ترکیبی از نفراتی داریم که به واسطه علم و دانش و همکاری عزیزانی شکل گرفته که به نوبه ی خود در این عرصه سخنی برای گفتن دارند .
کانون تبلیغات و برندینگ نسخه اصلی، متشکل از متخصصان این حرفه میباشد و با تمام قدرت در این مسیر همراه مشتریان محترم خود خواهد بود.

۲)مجموعه کتاب های آموزشی و انگیزشی

با توجه به اینکه در عرصه تبلیغات و یا برندینگ کمتر کتابی برای شرایط جزئی نوشته شده و اکثرا در باب کلیات و روش های مدرن جهانی منتشر شده است ، به این امید و با تلاش محققین و تیم آنالیز نسخه اصلی در راستای بومی سازی برندینگ در ایران ، مجموعه کتاب هایی با نام کلی نسخه اصلی به چاپ خواهد رسید و نسخ فایلی آن نیز در همین سایت قابل ارائه خواهد شد .
در پایان با چند سطر هدف از نام گزاری این دو به نام نسخه اصلی را خواهم نوشت . از صمیم قلب برای همگان آرزوی سلامتی و موفقیت خواهم داشت .
موفق باشید ، میرا

هر کسی در درون شخصیت خود ، امتیاز منحصر به فردی دارد که می‌تواند با آن در زندگی به موفقیت دست یابد . آنچه که ما می‌خواهیم یافتن همین نسخه اصلی شماست .