نقش و جایگاه اقدام پژوهی و طرح کرامت در پیشبرد اهداف آموزشی معلمان

در رابطه با نقش مواردی همچون اقدام پژوهی بر فعالیت های پژوهشی معلمان چیزی که قابل ذکر است این است که امروزه ، برخلاف گذشته ، کلاسهای درس تا حدود زیادی اعتبار خود را به عنوان تنها منبعی که در آن دانش آموزان قادرند دانش و آگاهیهای لازم را کسب نمایند ، از دست داده است . پیشرفت در کل زمینه های فن آوری آموزشی موجب گردیده که همه روزه اطلاعات جدید و فراوانی در اختیار افراد جامعه قرار گیرد . میزان و ماهیت چنین اطلاعات با آنچه که معلمان و کتابهای درسی و در اقدام پژوهی به روش سنتی عرضه می کنند قابل قیاس نیست  .

گرچه هنوز یکی از وظایف مهم مدرسه آن است که به دانش آموز اطلاعات و معلومات منظم و مرتبطی ارائه دهد اما بسیار حائز اهمیت است که دانش آموزان در طول دوران تحصیل مهارتهای ذهنی فراوانی چون 1. توصیف کردن 2. طبقه بندی کردن 3. پیش بینی کردن 4. تفسیر کردن 5. تحلیل 6. ترکیب کردن را کسب کنند تا بتوانند ضمن نقد و بررسی اطلاعات گوناگون به نحو مطلوبی از آنها استفاده نمایند . و این امر جز بوسیله اقدام پژوهی به روش نوین امکان پذیر نیست.

 مباحث پژوهشی بر چه اساسی انتخاب میشود؟

حال باید پرسید : مهمترین عاملی که اقدام پژوهی براساس آن انتخاب می شود چیست ؟ و چرا اهمیت آن بیشتر از سایر عوامل است ؟

به اعتقاد صاحبنظران ، یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش  امروزی ، ایجاد محیطی است که در آن دانش آموزان نگرش خاصی از مدرسه ، حرفه و آینده خود و به طور کلی از جامعه به دست آورند . بدون شک ، نگرشی که دانش آموزان در مدرسه کسب می کنند در جهت رشد عاطفی ، روانی و اجتماعی ایشان بسیار مؤثر می باشد . از این رو ، معلمان می توانند با به کار گیری اقدام پژوهی مناسب ، مهارتها و نگرشهایی مانند مسئولیت پذیری ، استقلال عمل و خود آموزی را در دانش آموزان پرورش دهند .

هیچ سناریویی برای تدریس مطلق نیست

باید خاطرنشان شود که هیچ مطلبی از جمله  طرح کرامت پایه اول ابتدایی  را نمی توان به عنوان بهترین اقدام پژوهی در تمام موارد برگزید. لذا آشنایی معلمان با اقدام پژوهی  گوناگون ضروری به نظر می رسد تا آنان بتوانند با توجه به مقاصد آموزشی تعیین شده ، الگوی مناسبی را به کار بندند.

کدام بهتر است : آموختن نحوه یاد گیری یا آموزش درسی سنتی؟

حال باید پرسید چرا معتقدان به کاربرد اقدام پژوهی آموختن نحوه یادگیری را مؤثرتر از آموزش مطالب درسی می دانند ؟

بروس جویس و مارشا ویل مولفان کتاب اقدام پژوهی باتوجه به تجارب علمی معلمان ، در حدود 20 اقدام پژوهی را به مربیان و معلمان معرفی کرده اند که در این کتاب صرفأ به معرفی الگوهای : 1. پیش سازمان دهنده 2. فردمداری و 3. مشکل گشایی اقدام می گردد تا معلمان سخت کوش و پر تلاش با در نظر داشتن هدفهای آموزش و پرورش ، توانایی و زمینه فکری و اطلاعات پایه ای دانش آموزان و شرایط و امکانات محیط آموزشی ، الگوی مورد نیاز تدریس خود را انتخاب کرده و در چارچوب آن الگو ، فعالیتهای آموزشی را پیش بینی و سپس اجرا نمایند .

اطلاعات بیشتر در مورد طرح کرامت

در مورد طرح کرامت پایه دوم ابتدایی  باید بدانید که این موضوع در نظام آموزشی کشور اهمیت بالایی دارد. این موضوع که گفته شد در نظام آموزشی کشور به این معنی نیست که در دیگر کشور ها از اهمیت پایینی برخوردار است. در اصل این طرح اقدام پژوهی از کشور های خارجی توسعه یافته به ایران راه یافته است.

اقدام پژوهی از جمله فعالیت هایی بود که اغلب در کشور های اروپایی به اجرا در می آمد. این فعالیت به شدت برای نظام آموزشی کشور ها مزید فایده بود و پس از آن نیز کشور هایی که به دنبال توسعه و افزایش سطح آموزشی خود بودند، به دنبال آن بر آمدند تا بتوانند از پتانسیل بالای این سناریو استفاده کنند.

طرح اقدام پژوهی در ایران توانسته تا به اندازه نسبتا مناسبی به اهداف خود برسد و دانش آموزان ایران را به سمتی که میخواهد هدایت کند. اما در مورد اهداف این سناریو چه میدانید؟ دقیقا چه هدفی از راه اندازی آن وجود دارد؟ در ادامه در مورد اهداف اقدام پژوهی توضیحاتی را ارائه میکنیم.

اهداف اقدام پژوهی در ایران

به عنوان یک هدف مهم و جهانی در ابتدا باید بگوییم که هدف اقدام پژوهی این است که دانش آموزان بتوانند با استفاده از آن، طفیت تفکر و اندیشه خود را افزایش دهند. به این صورت که دانش آموزان زمانی که در راستای اقدام پژوهی قرار بگیرند با تعالیم آن از سمت معلم، با افزایش توان فکری روبرو شده و میتوانند بیش از پیش به خود در راستای رسیدن به اهداف والا و در نهایت فعالیت های واقعی خود کمک کنند.

نمونه پژوهش های فردی و گروهی

معلمان و دانشجو معلمان عزیز و گرامی برای دریافت کاملترین نمونه فایل های اقدام پژوهی می توانند از نمونه های کامل اقدام پژوهی های ما در سایت دیدن فرمایند.

در فرایند اقدام پژوهی به چه چیزی دقت کنیم ؟

برای فعّالیّت های گروهی، باید موضوع هایی رابرگزید که برای کار در گروه مناسب باشند. کارهایی که پیچیدگی دارند ،کارایی فکررا افزایش می دهند  به نظم نیاز دارند وبرای ارزش یابی معیارهای روشنی دارند برای فعالیت های گروهی مناسب اند.

منبع : سایت  https://diabeticdiets.org

بیشتر بخوانید:

الگوریتم رنک برین Algorithm Rankbrain

لینک فارم یا مزرعه لینک در سئو چیست؟

امتیاز خود را ثبت کنید
خروج از نسخه موبایل