ارزیابی تعداد کلمات محتوا مقاله برای سئو سایت

رقابت برای موقعیت یابی طبیعی، نبرد مهم دیگری را در طول محتوا به همراه دارد.

در حال حاضر گوگل و الگوریتم های آن به متون طولانی ارزش بیشتری می دهند. آنها معتقدند، نه بی دلیل، که از آنجایی که کاربران آنها به دنبال اطلاعات و دانش خاصی در مورد موضوعات خاص هستند، محتوای طولانی جامع تر، دقیق تر و رضایت بخش تر است.

بنابراین، امروزه هر ویرایشگر محترمی باید بتواند مطالب را با اصول نگارشی طولانی کند. کاهش طول از نظر سرعت و خوانایی مهم است، اما مقالات طولانی ارزش مثبت و متمایز کننده ای دارند.

تعداد کلمات محتوا مقاله چقدر باید باشد؟

بدیهی است که تعمیم در موضوعی مانند این همیشه تقلیل گرایی است.

با این حال، شما باید در مورد جوانب مثبت و منفی ابعاد مختلف متون پرکاربرد شفاف باشید.

به این ترتیب، شما نه تنها قادر خواهید بود بسته به شرایط، شرح برخی از انواع یا انواع دیگر را توصیه کنید، بلکه کیفیت آنها را افزایش دهید و ویژگی های منفی آنها را هنگام نوشتن به حداقل برسانید:

نکاتی برای نوشتن تولید محتوا زیاد

گسترش محتوا ممکن است برای بازیافت مقالات، پاسخ موثرتر به تقاضای هدف شما برای اطلاعات یا افزایش امکان دستیابی به موقعیت سئوی خوب ضروری باشد.

در اینجا منابعی وجود دارد که به شما کمک می کند تا آن را درست انجام دهید:

نوشتن محتوای کم در وب سایت

بنابراین، ممکن است لازم باشد مختصرتر صحبت کنید و از رها کردن محتوای خود اجتناب کنید. یا برای تنظیم آن در فضای پایین تر. این فرآیند را برای سنتز دنبال کنید:

همانطور که می بینید، گسترش تولید محتوا اهمیت فزاینده ای دارد. از این دانش برای رشد به عنوان یک نویسنده استفاده کنید.

امتیاز خود را ثبت کنید
خروج از نسخه موبایل