استارت آپ

استارت آپ

استارت آپ
استارت آپ را در فارسی به کلمه شرکت نو پا ترجمه کرده اند.
استارت آپ به فعالیتهای گفته می شود که در حوزه ی تکنولوژی ویا فن آوری اطلاعات باشد ولی خیلی تاکید نیست که فقط در این حوزه باشد.

تعریف استارت آپ ازنظر استیو بلنگ

استیو بلنگ که یکی از پیشگامان در حوزه ی استارت آپ است نظریه اش در مورد استارت آپ این گونه بیان کرده است
(سازمانی که شکل گرفته تا مدل کسب و کار خود جستجو کند کسب و کاری که قابل تکرار ومقیاس پذیر باشد.
در این تعریف استارت آپ می توان به سه نکته ی مهم در مورد استارت آپ اشاره کرد.

اولین نکته می توان گفت که استارت آب ها مدل کسب و کار مشخص شده وتعریف شده ی دقیق ندارند
ومحصوات وخدماتشان مشخص وتعیین شده نیست وبه همین دلیل مشتریان مشخص ودقیقی هم ندارند.

در دومین نکته می توان به این نکته اشاره کرد که استارت آب به دنبال مدل تکرار پذیر است که بتواند نوع خدمت ومحصول خود را تغییر
دهدوبه محصولات مختلف توسعه بدهد.
سومین نکته که می توان در این تعریف به آن اشاره کرد این است این نوع کسب وکار مقیاس پذیر است
یعنی همان خدماتی که در یک روز برای صد نفر انجام می دهندباید بتواند برای تعداد بیشتر مشتری هم انجام دهد.

اریک ریس استارت آپ را این طور تعریف می کند

استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه ی یک محصول وارائه ی خدمت جدید در شرایطی که ابهام وجود دارد به وجود آمده است.

در هر دو این تعریف ها این نکته وجود دارد که استارت آب در سرایطی ممکن است برنامه های
فعلی خود را متوقف کنند وبه دنبال مسیر تازه ای بروندوبه همین دلیل اصطلاح fail Fast در جامعه ی استار تاپی رواج یافته وطرفداران زیادی دارد.

واژه ی استارت آپ واژه ی است که در یک تا دو دهه ی اخیر در بین مردم ایران وجهان رواج پیدا کرده است.

ودربین مشاغل مختلف جذابیت فراوان دارد واگر بخواهیم این واژه را به طور کلی تعریف کنیم؛ استارت آپ پروژه هایی است
که در آن با یک ایده خام در یک گروه وبه کمک همکاری وکوشش و تلاش افراد گروه به نتیجه می رید ومحصول ایجاد می شود
وشرایط فروش آن به وجود می آید.

در استارت آپ همه ی فرضیه ها وایده ها،فرضیاتی تلقی می شوند که با انجام آز مایش های سریع در بازار اعتبار سنجی میشوند،
تا با زخورد مشتریان اعتبار آن را تعیین کند.

این کسب و کارهای نوپا می توانند موتور محرک اقتصاد جامعه به شمار بیاید
وباعث ایجاد زمینه های اشتغال با سرمایه ی اندک باشد
ودر زمان کوتاه بازدهی خوبی داشته باشد.

برای اینکه یک استارت آب خوب شوید باید ایده های خلاقانه خود را به روش های علمی وباانجام تحقیقات لازم به عمل برساند
ومحصول تولید شود ایجاد کار و کار آفرینی در استارت اپ نسبت به انواع کار افرینی ها حساسیت بیشتری دارد.

یک استارت آپ حرفه ای قبل از انکه به خواسته ی مشتری توجه داشته باشد به نیازهای مشتری می پردازد ورفع نیاز ها ی مشتری برای انها اولویت دارد.

به سوی پیشرفت بهتر

یک استارت آپ با به دست امدن محصول به اخر راه نمی رسد بلکه باز خم به دنبال پیشرفت های بیشتر
در جنبه های مختلف می باشد وبا وجود همه ی مشکلات وچالش ها وموانع از ان ها برای رسیدن به ترقی
و پیشرفت استفاده می کندتا به نتیجه ی بهتر برسد.همیشه در طول کار مسائلی پیش روی ما قرار می گیرد
که در بنامه ربزی های مانبوده ما باید بتوانیم به طور صحیح انها را مدیریت کنیم وراهکار هایی برای کنترل انها به دست بیاوریم .

چه مراحلی را باید در نظر داشته باشیم تا بتوانیم یک استارت آپ راه اندازی کنیم؟

برای اینکه شروع کنیم درابتدا نیاز به یک ایده خلاق داریم که با ان محصول در راستای خدمت به مشتری قدم برداریم
وبرای انجام ان باید یک گروه اگاه وتوانمند که انگیزه ی کا فی برای انجام امور داسته باسند تشکیل بدهیم
ودر مرحله بعدبا سر مایه گذاری می توانیم به هدف نهایی وموفقیت برسیم.

برای اینکه در این راه درصد شکست را پایین بیاوریم به چند نکته توجه می کنیم.

ابتدا نیازهای که در بازار هستند را بررسی می کنیم بعد از بررسی ایده های به دست آمده را یادداشت می کنیم
وانها را یادداشت می کنیم وسپس محصول مورد نظر خود را می سازیم ودر اختیار تعدادب مشتری قرار می دهیم.

تا از نظرات انان در مورد محصول اگاه شویم وهر گونه نقص ومشکلی در ان هست را برطرف کرده وکم وکاستی ها
را تا جای ممکن رفع می کنیم ووقتی که به محصول قابل قبولی دست پیدا کردیم می توانیم به دنبال یک شریک کاری باشیم
وبعد ایجاد یک شرکت به صورت قانونی ورسمی کنیم ومی توانیم به دنبال سرمایه گذار باشیم تا در تامین مخارج به سختی ومشکل
بر نخوریم وبعد از ان باز هم در رایتای رشدو کیفیت محصول تلاش کنیم تا به موفقیت برسیم.

writer: ov team

الگوریتم میرا

الگوریتم به شیوه ی میرا دقیقا مجموغه ای از روش های با ثباتی است که سبب افزایش فروش میشود. همانطور که الگوریتم در ریاضی به

Read More »

نمودار سینوسی میرا

مهم است که شما بدانید در هر یک از روزهای سال، چقدر پتانسیل فروش دارید. لذا با ترسیم نمودار و گزارش آمار فروش خود در

Read More »

کلید موفقیت

با هر کسی که صحبت می کنیم، یک نظر خاصی برای رسیدن به موفقیت دارند و از آن به عنوان کلید موفقیت نام می برند.

Read More »

تبلیغات روانی

تبلیغات روانی یا بهتره بگیم تبلیغات با بعد روانشناسی، گیرا ترین نوع تبلیغات است. تبلیغات روانی یکی از بزرگترین راه کار های تبلیغاتی این است

Read More »

دیدگاهتان را بنویسید: